Skip to main content

Warunki korzystania

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami Korzystania przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i akceptację niniejszych warunków.

  1. Zawartość strony: Wszelka zawartość zamieszczona na stronie internetowej Wirtualne Biuro Warszawa ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani żadnego innego profesjonalnego doradztwa. Staraliśmy się zapewnić dokładność i aktualność informacji, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub niekompletność danych.

  2. Prawa autorskie: Wszelkie treści, materiały, grafiki, zdjęcia i inne elementy znajdujące się na stronie internetowej Wirtualne Biuro Warszawa są chronione prawem autorskim i innymi przepisami prawnymi dotyczącymi własności intelektualnej. Zakazuje się kopiowania, reprodukowania, modyfikowania lub dystrybucji jakiejkolwiek części strony bez naszej zgody.

  3. Ograniczenie odpowiedzialności: Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe z korzystania z naszej strony internetowej. Nie gwarantujemy, że strona będzie działać bez przerw, błędów lub wirusów. Korzystanie z naszej strony odbywa się na własne ryzyko.

  4. Zewnętrzne linki: Na naszej stronie mogą być zamieszczone linki do innych stron internetowych, które są niezależne od nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość ani politykę prywatności tych stron. Klikając na linki do zewnętrznych stron, robisz to na własne ryzyko.

  5. Zmiany w warunkach korzystania: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach Korzystania w dowolnym czasie. Zmiany te wchodzą w życie od momentu ich zamieszczenia na stronie. Zachęcamy do regularnego sprawdzania warunków korzystania, aby być na bieżąco.

  6. Kontakt: Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące naszych Warunków Korzystania, prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy odpowiedzi i rozwiejemy ewentualne niejasności.

Dziękujemy za korzystanie z naszej strony internetowej.